corridor training & consultancy

seminars / workshops / courses short term

SEMINARS / WORKSHOPS / COURSES SHORT TERM

PHM EDUCATION GROUP di bawah CORRIDOR TRAINING & CONSULTANCY (CTC) ada menyediakan pelbagai kursus jangka pendek mahupun seminar dan bengkel yang mungkin semua admin setiap pusat pembelajara/latihan menjalankan di pusat masing-masing jika ada sebarang permintaan dari orang ramai. Pihak pengurusan telah pun ada kertas kerja nya dan susun atur program nya, tinggal admin sahaja yang perlu mengatur perancangan dengan rapi supaya dapat di jalankan di centre masing-masing.

Seminar - perjumpaan untuk berbincang atau bertukar-tukar pendapat tentang perkara-perkara tertentu. (Contoh:- Pada tahun lepas, dia telah pergi menghadiri ~ utk membincangkan kedudukan kaum wanita.)

Kursus - pelajaran mengenai sesuatu perkara (kepandaian, pengetahuan, dan sebagainya) yg diberikan dlm jangka masa yg agak singkat. (Contoh: ~ penerbitan buku selama seminggu; ~ tiga bulan dlm bidang pentadbiran.)

Bengkel - mesyuarat (perbincangan dan sebagainya) secara berkelompok untuk mengkaji sesuatu atau bertukar-tukar pendapat (idea dan sebagainya) tentang sesuatu (Contoh: ~ penulisan cerita kanak-kanak.)

Upcoming program

Event Date

14/10/2017

updated

Centre

Tawau

updated

event Type

Semiinar

updated

Status

Aktif

updated

List of Seminars/Workshop/Courses Short Term

KURSUS MATA CCD-CIDB

SEMINAR PEDAGOGI

SEMINAR KESIHATAN,PEMAKANAN & KESELAMATAN KANAK-KANAK

SEMINAR KUALITI PENDIDIKAN DALAM PENGURUSAN TADIKA/TASKA

BENGKEL ASAS PENGURUSAN STRATEGIK

MEMPERKASAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG

BENGKEL KEMAHIRAN PENYELIAN BERKESAN

KUASA MENANGANI STRESS & MENGURUS MASA

BENGKEL KOMUNIKASI BERKESAN

NLP UNTUK PEMBANGUNAN USAHAWAN/h4>

NLP HIPNO JUALAN (PUKAU JUALAN)

STRATEGIK PENGEMBANGAN PERNIAGAAN UNTUK USAHAWAN

PEMASARAN INTERNET

MEMODELKAN PERNIAGAAN USAHAWAN KECIL (BMC)

MEMBUAT RANCANGAN PERNIAGAAN UNTUK USAHAWAN KECIL

PERAKAUNAN UNTUK USAHAWAN KECIL

© 2017 CTC INFOTECH. All rights reserved | Design by CTC